Užitočné informácie

Pripravili sme pre Vás stručný súhrn užitočných informácií. Veríme, že Vám budú nápomocné pri orientovaní sa v ďalšom postupe.

 • OP zosnulého
 • OP vybavovateľa
 • Šaty na oblečenie pre zosnulého
 • Nájomnú zmluvu (užívacie právo hrobového miesta), pokiaľ sa pochováva do vlastného hrobového miesta.

Ak nebudete vedieť ako ďalej, volajte na informačnú linku 0903 444 355 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod. kde Vám náš pracovník poradí s objednávkou pohrebu.

Na úvod pár informácií pri objednaní pohrebu cez internet

 • Ak Vám niečo nie je jasne nezúfajte, zavoláme Vám a poradíme
 • 2. vaše objednávky môžete posielať 24 hod. denne a 365 dní v roku
 • 3. objednávky vybavíme vždy od 8.00 do 16.00 hod. každý deň
 • 4. uvádzajte tel. číslo ktoré skutočne používate najlepšie váš mobil
 • 5. pokiaľ s nami chcete hovoriť volajte na tel. číslo 0903/444 355 alebo 0907/744 276

Postup pri objednaní pohrebu cez internet.

 • Vyplňte a zašlite objednávku
 • Príde Vám potvrdzujúci e -mail
 • Prevedieme overenie cez telefón
 • Zašleme objednávku na Váš e-mail
 • Ak súhlasíte s cenou, potvrdíte e-mailom našu objednávku
 • Pri objednaní cez internet je potrebné potvrdiť splnomocnenie, ktoré umožňuje pohrebnej službe vyzdvihnúť doklady a zosnulého z príslušnej prosektúry (patológie).
 • Ak ste sa rozhodli tak stlačte “OBJEDNÁVKA”
 • Po súhlase dohodneme stretnutie na odovzdanie podkladov potrebných k vybaveniu kremácie

Kremácia v bratislavskom krematóriu

 • Spopolnenie zosnulého s obradom alebo bez obradu
 • Rozptyl spopolnených ostatkov s účasťou alebo bez účasti
 • Vsyp do zeme s účasťou alebo bez účasti
 • Zapožičanie umelých vencou na obrad v krematóriu

Pohreb pochovaním do zeme

 • Pochovanie do existujúceho hrobového miesta, ak máte užívacie právo, resp. nájomnú zmluvu.
 • Pochovanie do nového hrobového miesta so žiadosťou o pridelenie nového hrobového miesta.

Treba prísť ? hod. pred začiatkom smútočného obradu do vestibulu alebo čakárne, kde obradník vyzve objednávateľa pohrebu k dohodnutiu scenára Vášho pohrebu. Dostanete doklad o spopolnení na základe ktorého si vyzdvihnete urnu vášho zosnulého Možnosť vyzdvihnutia urny 10 dní po pohrebe, alebo do 1 mesiaca (urna uložená bezplatne) dohodnete výber hudby, možnosť doniesť aj svoju vlastnú (originál).

Je ešte možnosť objednať fotografické služby ,alebo veľkoplošnú obrazovku s fotkou vášho zosnulého. Tieto služby ale platíte zvlášť a to priamo v krematóriu.

Čo nasleduje po pohrebe.

 • Úmrtný list - vybavuje pohrebná služba na príslušnom matričnom úrade.
 • Matrika odhlasuje sociálne, zdravotné a dôchodkové poistenie.
 • Notár - automaticky vyzve objednávateľa pohrebu v mieste trvalého bydliska zosnulého do 2 až 3 mesiacov.

Objednávateľ má nárok na dva dni voľna (vybavovanie a deň pohrebu) Potvrdenie Vám vydá pohrebná služba. Nárok na pohrebné vo výške 79,66 € si uplatňuje objednávateľ pohrebu v mieste trvalého bydliska zosnulého.