Služby poskytované Pohrebnou službou NYX

Vybavovanie kremácie v bratislavskom krematóriu

- Spopolnenie zosnulého s obradom alebo bez obradu
- Rozptyl spopolnených ostatkov s účasťou
- Rozptyl spopolnených ostatkov bez učasti
- Vsyp do zeme s účasťou
- Vsyp do zeme bez ucasti
- Zapožičanie umelých vencov na obrad v krematóriu

Vybavovanie pohrebu

- do nového hrobového miesta (žiadost o pridelenie noveho hrob.miesta)
- pochovanie do existujúceho hrobového miesta (pozostali musia mat užívacie pravo - resp.najomnu zmluvu o hrobovom mieste)

Obliekanie a úprava zosnulých

- obliekanie a základná úprava
- možnosť aj špeciálnej úpravy zosnulého

Vybavenie úmrtných listov - matrika

- vybavenie úmrtných listov
- zamatrikovanie podľa miesta úmrtia + žiadosť o príspevok na pohreb

Výber kvetinových darov

Podľa katalógu

Vybavenbie potrebných formalít

- po podpisaní plnej moci možnosť vyzdvihnutia listov o prehliadke z príslušnej prosektúry
- možnost vyzdvihnutia urny z bratislavského krematoria
- potvrdenie do zamestnania o účasti na pohrebe

Prevozy zosnulých

- vodiči s dlhoročnou praxou špeciálne upravenými vozidlami
- prevozy po území Slovenskej republiky aj mimo SR

Smútočné oznámenia

Na výber množstvo predvolených šablón.