_

Bude nám cťou, ak nám preukážete Vašu dôveru a rozhodnete sa pre našu pohrebnú službu.

VYBAVOVANIE KREMÁCIE S OBRADOM, BEZ OBRADU

VYBAVOVANIE POHREBU POCHOVANÍM DO ZEME

OBLIEKANIE A ÚPRAVA ZOSNULÝCH

VYBAVOVANIE ÚRADNÝCH FORMALÍT

PREVOZY ZOSNULÝCH

POVEDALI O NÁS!